Recepta pielęgniarska

  1. Home
  2. Temat: Zdrowie
  3. Recepta pielęgniarska
Recepta pielęgniarska

Recepta pielęgniarska

Kiedy pielęgniarka może wypisać receptę?


Nie wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale od kilku lat pielęgniarki i położne mogą wypisywać recepty oraz zlecenia na wyroby medyczne. To spory krok w kierunku większej samodzielności tych zawodów, ale również większa odpowiedzialność i dodatkowe obowiązki. Co to jest właściwie recepta pielęgniarska? Jakie warunki musi spełnić pielęgniarka, pielęgniarz, położna czy położny, żeby móc wydawać recepty?


Od pięciu lat pielęgniarki i położne zyskały uprawnienia do wystawiania recept. Nie dotyczy to jednak wszystkich pielęgniarek i położnych. Recepta pielęgniarska może zostać wypisana przez pielęgniarkę, która musi posiadać tytuł licencjata lub magistra pielęgniarstwa/położnictwa, tytuł specjalisty oraz ukończony specjalistyczny kurs.

W zależności od posiadanych kwalifikacji, pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty i zlecenia na wyroby medyczne w różnych zakresach, to znaczy w ramach kontynuacji leczenia lub samodzielnej ordynacji.

 

  • Wystawianie recept i zleceń na wyroby medyczne w ramach kontynuacji leczenia polega na tym, że pielęgniarka/położna może wystawić receptę lub zlecenie na większość leków lub wyrobów medycznych, które wcześniej przepisał nam lekarz bez konieczności ponownej wizyty u niego.

  • Wystawianie recept i zleceń w ramach samodzielnej ordynacji polega na tym, że pielęgniarka/położna, po uprzednim badaniu pacjenta, może samodzielnie wypisać receptę na lek lub zlecenie na wyrób medyczny. Dotyczy to niektórych leków i niektórych wyrobów medycznych.


 

Pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty na leki refundowane uwzględniając również uprawnienia dodatkowe pacjentów. Pielęgniarki i położne w ramach posiadanych uprawnień mogą również wystawiać e-recepty oraz e-zlecenia na wyroby medyczne. Ponadto mogą również wystawiać skierowania na większość badań laboratoryjnych.

Recepty, zlecenia na wyroby medyczne, skierowania na badania diagnostyczne wystawione przez uprawnione pielęgniarki muszą być honorowane w aptekach, sklepach medycznych oraz laboratoriach tak samo jak wystawione przez lekarza.

 

Skąd pomysł rozszerzenia uprawnień dla tych zawodów?


Wprowadzenie tych przepisów miało na celu min. skrócenie kolejek do lekarzy i podniesienie poziomu jakości sprawowanej opieki nad pacjentami. Było to możliwe dzięki wysokiemu poziomowi wykształcenia pielęgniarek i położnych.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, pielęgniarka/położna może wystawić skierowanie na badania diagnostyczne. W skład badań diagnostycznych wchodzą badania hematologiczne, układu krzepnięcia krwi czy też biochemiczne. Dodatkowo może wystawić skierowanie na EKG czy RTG płuc.

 

Jeśli poszukujesz w swojej okolicy pielęgniarki lub położnej, która posiada uprawniania do wystawiania recept, sprawdź w naszej wyszukiwarce: www.TwojaOpieka.org


 Za tekst bardzo dziękujemy ekspertowi w dziedzinie recept pielęgniarskich, panu mgr Jerzemu Krukowskiemu, którego możecie znaleźć także na naszym portalu! https://twojaopieka.org/pielegniarstwo/jrkrukowski/