Justyna Słupska Sulej

Opiekun medyczny
 • 5.0/5
 • 1286 odsłon

Więcej o Justyna Słupska Sulej

Zakres moich usług obejmuje:


pielęgnację pacjenta;


rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;


pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Specjalizacje:

 • Opieka medyczna

Doświadczenie

 • NZOZ Zespół medyczno-opiekuńczy Alicja Kluczna   

  Sosnowiec

 • Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.  

  Sosnowiec

 • Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.  

  Sosnowiec

Edukacja

 • Medyczna szkoła policealna   

  Opiekun medyczny