Kim jest położna?

  1. Home
  2. Temat: Specjalizacje
  3. Kim jest położna?
Kim jest położna?

Kim jest położna?

Zawód położnej to zawód sięgający początków naszej cywilizacji. Położna jest jednym z wielu profesjonalistów medycznych zaangażowanych w opiekę nad kobietą na każdym etapie jej życia. Zajmuje centralne miejsce w opiece położniczo-ginekologicznej. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną szczególnie z zakresu perinatologii, neonatologii i ginekologii oraz innych dziedzin towarzyszących. Ma ściśle określony zakres obowiązków i kompetencji, sprecyzowany w regulacjach prawnych.


Kształcenie położnych odbywa się na uniwersytetach medycznych oraz szkołach wyższych o odpowiednim profilu. Położna jest zobowiązana do ukończenia trzyletnich studiów licencjackich. Następnie otrzymuje prawo wykonywania zawodu na terenie odpowiedniej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. W dalszym kształceniu położne uzyskują stopień magistra oraz specjalisty w odpowiednich dziedzinach. Prowadzą również działalność naukową, osiągając stopnie i tytuły naukowe.

 

Jaki jest zakres obowiązków położnej?


Funkcje zawodowe i zadania położnej ewaluowały na przestrzeni wieków, jednak nadal głównym celem pozostaje zapewnienie holistycznej opieki nad pacjentką. Począwszy od edukacji i poradnictwa w zakresie planowania rodziny, poprzez działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób położniczo-ginekologicznych, kończąc na wsparciu w okresie menopauzy.

Priorytetowym zadaniem położnych jest opieka w okresie ciąży, porodu i połogu. Dodatkowo opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 6. tygodnia życia oraz opieka nad kobietą z chorobami ginekologicznymi. Położna jest uprawniona do rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz prowadzenia w określonym zakresie badań niezbędnych do monitorowania ciąży. Ponadto położna może - i powinna – kierować pacjentki na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka.

Istotnymi zadaniami położnej są również promowanie karmienia piersią, kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, poradnictwo w zakresie higieny, pielęgnacji i prawidłowego odżywiania w okresie ciąży oraz połogu, a także po operacjach ginekologicznych.

 

Położna – samodzielny zawód?


Aby realizować swoje świadczenia na jak najwyższym poziomie, położna ściśle współpracuje z lekarzem ginekologiem i neonatologiem, a w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zarówno z lekarzem POZ lub pielęgniarką POZ, jak również z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia.

Powyższe zadania realizowane są w różnych obszarach ochrony zdrowia. Zarówno w szpitalu, jak również w środowisku domowym czy szkołach, sanatoriach lub hospicjach. Zawód położnej jest tzw. wolnym zawodem, co daje możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności oraz działalności w formie spółki cywilnej lub partnerskiej.

Nadzór nad wykonywaniem zawodu położnej, w tym określenie i kontrolowanie przestrzegania zasad etyki oraz ochronę interesów grupy zawodowej, sprawuje samorząd zawodowy składający się z okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ciąży w okresie pandemii, koniecznie przeczytaj nasz drugi artykuł!

 

Za wpis chcielibyśmy bardzo podziękować położnej dr n. o zdr. Sabinie K. Stadnickiej!