Kim jest pielęgniarka?

 1. Home
 2. Temat: Specjalizacje
 3. Kim jest pielęgniarka?
Kim jest pielęgniarka?

Kim jest pielęgniarka?

Na czym polega praca pielęgniarki (lub pielęgniarza)? Jakie trzeba spełniać wymagania? Gdzie mogą pracować osoby po pielęgniarstwie i dlaczego są to najlepsi specjaliści w zakresie leczenia ran? Dowiedz się więcej o zawodzie pielęgniarki i podejmij świadomą decyzję – czy jest to praca dla ciebie? A może potrzebujesz profesjonalnego wsparcia przy opiece nad osobą chorą i zastanawiasz się, gdzie kończą się uprawnienia opiekuna medycznego, a niezbędna staje się pomoc pielęgniarska?


Obecnie pielęgniarstwo jest samodzielnym zawodem medycznym. Jego wykonywanie regulują dwa akty prawne: Ustawa z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Przeczytamy w nich m.in. o zasadach uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego czy odpowiedzialności zawodowej.

Samo słowo „pielęgniarka” niesie za sobą dość jednoznaczne skojarzenia z pielęgnowaniem i rzeczywiście – w pewnym stopniu dosyć trafnie definiuje istotę zawodu. Warto jednak pamiętać, że obecnie pielęgniarze sprawują dosyć szeroką opiekę medyczną nad pacjentem. Mogą m.in. podejmować samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Jest to zawód wymagający szerokiej wiedzy medycznej, a także specyficznych predyspozycji osobowych.

 

Pielęgniarka – studia i kształcenie


Aby móc pracować jako pielęgniarka lub pielęgniarz trzeba uzyskać odpowiednie wykształcenie i zostać wpisanym na listę osób mających prawo do wykonywania zawodu. Nikt nie może sam z siebie zadecydować, że od tego momentu świadczy usługi pielęgniarskie – grozi to karą grzywny. Dlatego jeśli poszukujecie pomocy, możecie sprawdzić osobę oferująca swoje usługi na podstawie tzw. numeru PWZ, czyli numeru prawa wykonywania zawodu. W ten sposób upewnicie się, czy rozmawiacie z osobą o odpowiednich kwalifikacjach. Pielęgniarstwo jest zawodem cieszącym się wysokim wskaźnikiem zaufania społecznego! Dlatego też zdarzają się przypadki podszywania pod wykwalifikowanego pracownika przez osoby, które w rzeczywistości nie posiadają wymaganych uprawnień.

Jak sprawdzić taką osobę? Weryfikacja danych możliwa jest np. poprzez stronę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. A jeśli chcecie skorzystać z naszej bazy specjalistów, to procesem weryfikacji zajmujemy się osobiście – wszystkie profile są zaufane i bezpieczne.

Do podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki wymagane jest przynajmniej ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz odbycie stosownej liczby godzin zajęć i praktyk pielęgniarskich. Oczywiście możliwe jest dalsze kształcenie (studia II stopnia) i zdobycie specjalizacji (a nawet kilku!). Niewątpliwie jest to zawód dla osób, które chcą się rozwijać, dokształcać i być na bieżąco z najnowszymi postępami medycyny.

 

Gdzie może pracować pielęgniarka?


Pielęgniarki mogą znaleźć zatrudnienie w przychodniach, szpitalach i pozostałych placówkach opieki medycznej, w tym oczywiście również prywatnych klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach i domach pomocy społecznej. Poza tym istnieje również możliwość przyjmowania wizyt domowych, a także prowadzenie własnego gabinetu pielęgniarskiego.

 

Obowiązki zawodowe pielęgniarek i pielęgniarzy


 Zakres obowiązków osób zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarskich jest bardzo szeroki. W jego skład wchodzi nie tylko podstawowa opieka pielęgnacyjna nad pacjentem, ale również pomoc diagnostyczna, lecznicza i rehabilitacyjna.

 

Pielęgniarki zajmują się m.in.:

 • Dbaniem o komfort pacjentów (np. o ich higienę, posiłki czy zmianę opatrunków);

 • Podawaniem leków, tlenu, krwi, środków krwiopochodnych itp.;

 • Wykonywaniem podstawowych pomiarów (temperatury, tętna, ciśnienia);

 • Przygotowaniem pacjentów do badań i zabiegów medycznych oraz asystowaniem lekarzom podczas zabiegów i operacji;

 • Pierwszą pomocą w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia;

 • Obsługą aparatury medycznej;

 • Pomocą w rekonwalescencji, nadzorowaniem prawidłowego przebiegu leczenia oraz informowaniem lekarza o wszelkich nieprawidłowościach;

 • Szczepieniami i promocją zdrowia.


W tej chwili osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku pielęgniarskim, mogą dokonywać wyboru sposobu leczenia ran u pacjentów, bez konieczności zlecenia lekarskiego. Możliwość samodzielnego koordynowania terapii leczniczych związanych z opieką nad ranami sprawia, że obecnie to właśnie pielęgniarki i pielęgniarze są najlepszymi specjalistami w tym zakresie i to właśnie u nich w pierwszej kolejności należy szukać porady pielęgniarskiej.

 

Opieka długoterminowa – opiekun medyczny, pielęgniarz czy lekarz?


Jeśli poszukujesz pomocy do opieki nad osobą przewlekle chorą, na pewno masz trochę wątpliwości. Jaki zakres obowiązków może wykonać opiekun medyczny? Kiedy niezbędne będzie wsparcie pielęgniarskie czy lekarskie.?

Wiele codziennych obowiązków przy osobie chorej jest w stanie przejąć opiekun medyczny. Zajmie się on m.in. zabiegami związanymi z higieną czy nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z pacjentem. Jednak w przypadku diagnostyki i leczenia jest wsparciem dla pielęgniarki – współpracuje z nią w zakresie realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, a także pomaga i asystuje przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich.

Pielęgniarki i pielęgniarze mogą przejąć wiele zadań lekarskich! Związane są z monitorowaniem stanu zdrowia osoby przewlekle chorej oraz kontynuacji leczenia zleconego przez lekarza. Jeśli jeszcze nie czytaliście naszego wpisu na temat możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki, to zachęcamy do lektury. Pielęgniarstwo jest w tej chwili dużo bardziej samodzielnym zawodem niż kilkanaście lat temu. Pielęgniarki mogą nie tylko wystawiać recepty, ale również skierowania na większość badań laboratoryjnych i diagnostycznych.